Location

Sri Venkatachalapathy Rice Mill
1/1, Kavindapadi Main Road,
Salangapalayam (PO),
Phone : 9865692896, 9865692965, 9865877776, 9865880060.
Email  : svricemillkvp@gmail.com